Powiat lubiński


 • Bartsch, ob. część wsi →Chełm, gm. Rudna [SWŚ I, s. 61]

  Barsena, Barsoua (ok. 1325); Barczsschow (1388); Bartschow (1428-1437); Bartschen (1440); Bartczaw (1477) dystrykt rudnieński (1388, 1436-1437) 1. ok. 1325 na VIII kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczone były dziesięciny z B. (Jungnitz II, 5; APWr., Rep. 135, inwentarz Rep. 76, nr 314, s. 10414-10418); 1388 Henryk Prittwitz sprzedał kantorowi, mansjonarzom i kapitule głogowskiej 4 grz.r.cz. (za 40 grz.) ze wsi B., →Chełm i…

  Czytaj dalej

 • Brodów (niem. Brodelwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 63-64]

  Brodlewitz (ok. 1325); Brodilwicz (1459); Brodelwitz (1483); Brodelwicz (1485); Brodelwicz (1491) 1. ok. 1325 na XI kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczone było 6 grz. z B. (Jungnitz II, 5); 1456 Melchior Stosch z Mojęcic kupił od Jana Luttwitza część dóbr w B. (Zimmermann VII, 323); do 1457 Henryk Redlitz z Przyborowa posiadaczem dóbr w B. (Söhnel, 82); 1457-1459 Melchior Stosch zw. Gor posiadaczem dóbr w B. (Söhnel 1905, 83); 1459 Jan Luttwitz Starszy, posiadacz dóbr w…

  Czytaj dalej

 • Brodowice (niem. Brödelwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 61-63]

  Brewlitz (1300-1305); Streulitz, Brewlwitz, Brewitz, Breulitz (ok. 1325); Bradilwicz (1446); Brodilwitz (1449); Brodelwitz (1512, 1515, 1517, 1519); Prudelwitz (1512); Bredelwitz (1520) dystrykt górowski (1446, 1512) 1. 1300-1305 b. wr. należna była dziesięcina ze wsi B. w wysokości 16 sk. lub 3 wiard.; z folwarku należna dziesięcina polowa, posiadaczem folwarku Henczel Brockot (LF, E 295); ok. 1325 na II kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczona była dziesięcina polowa z 2 ł. w B.; na VIII kanonikat dziesięcina…

  Czytaj dalej

 • Brzeziny (niem. Briese)[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 64]

  Briese (1466) 1. 1466 Kasper Nebelschütz z B. jako ławnik czudu w Rudnej (Söhnel 1905, 11) 2. Mała wieś przyfolwarczna w obrębie Wzgórz Dalkowskich. Powierzchnia wysoczyzny silnie pofalowana, o dużych spadkach. W najbliższym sąsiedztwie wsi wysokości od 100 do 127 m n.p.m. Folwark na planie otwartego czworokąta, od SW przylega do niego bezimienny staw i młyn oraz kilka mniejszych…

  Czytaj dalej

 • Buczynka (niem. Buchwäldchen), gm. Lubin [SWŚ I, s. 64-65]

  Buchwalt (1346, 1359); Buchwald (1357, 1359); Buchweldichen (1433); Buchweldigen bey Heinnau (1488) 1. 1346 wg umowy między ks. Wacławem I a Ludwikiem I w sprawie dziedziczenia ks. Ludwik otrzymał dwór zw. B. wraz z wsią (MPH III, s. 530)[1]; 1357 wg umowy między ks. Wacławem I a Ludwikiem I w sprawie podziału ojcowizny Wacław zrzekł się na rzecz Ludwika wsi: B., Szczytniki Małe, Bieniowice i Miłogostowice,…

  Czytaj dalej

 • Bukowna (niem. Buchwald), gm. Lubin [SWŚ I, s. 65-66]

  Buchwalt (1300-1305); Buechwald (1359); Buchwald (1360); Buchwalde (1362) dystrykt chojnowski (1360, 1362) 1. 1300-1305 2 grz. ze wsi B. przeznaczone na stół b. wr. (LF, D 38); 1353 przy okazji sprzedaży dóbr B. określona została część ich granic: od tiefen Grand do granic →Lindhardt, od →Lindhardt do Herzogsbrunnen i wszystko między →Lindhardt a Czarną Wodą (Klose I, 174 z powołaniem na APWr., Rep. 28. O. A. Lindhardt); 1359 wg umowy między ksi. Wacławem I…

  Czytaj dalej

 • Buszkowice (niem. Hochbauschwitz), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 66-68]

  Buscouo (1253); Buscovitz (1300-1305); Puschkowicz (1371); Buskowicz (1371); Grosbawskewicz (1441); Maiori Bawschkowicz (1444); Grosbauschkewicz (1453-1475) dystrykt ścinawski (1371) 1. 1253 ks. Konrad I zamienił się dobrami z b. wr. Tomaszem I: b. wr. otrzymał ks. wieś B. przylegającą do b. wr. wsi Przychowa wraz z wszelką zwierzchnością (districtus) i pożytkami, wyjąwszy ks. ujazd (ochoza), który nazywany jest Cron (RS 855; SUb III, nr 102); 1300-1305 wieś B. miała 34 ł., do uiszczania dziesięciny zobowiązane było 18…

  Czytaj dalej

 • Bytków (niem. Beitkau), gm. Rudna [SWŚ I, s. 68]

  Beitke (1444) 1. 1444 Jan Luttwitz z B. jako ławnik czudu w Głogowie (AAWr., DpkG, 1444.03.02) 2. Wieś w obrębie Wzgórz Dalkowskich. Deniwelacja do 30 m. Najwyższe wzniesienia na krańcu SW (140-142 m n.p.m.). Teren stopniowo obniża się na NE ku obniżeniu dolinnemu o układzie równoleżnikowym w N części wsi. Jest to górny odcinek doliny bezimiennego lewobrzeżnego dopływu Rudnej,…

  Czytaj dalej

 • Chełm (niem. Kulm), gm. Rudna [SWŚ I, s. 69]

  Colanow, Colonona, Colanona (ok. 1325); Kolnow (1388); Colna (1428-1437); Coln (1440) dystryk rudnieński (1388, 1436-1437) 1. ok. 1325 na II kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczona była trzecia część dziesięciny polowej z Ch.; na VIII kanonikat dziesięcina polowa (Jungnitz II, 4-5; APWr., Rep. 135, inwentarz Rep. 76, nr 314, s. 10414-10418); 1388 Henryk Prittwitz sprzedał kantorowi, mansjonarzom i kapitule głogowskiej 4 grz.r.cz. za 40 grz. ze wsi →Bartsch, Ch. i…

  Czytaj dalej

 • Chełmek Wołowski (niem. Kulmikau), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 69-70]

  Kulmekow (1371); Kolmekow (1375); Colmkaw (1440); Colmpke, Colimpke, Colmicke (1471-1492); Kolmickau (152..?) dystrykt ścinawski (1471-1492) 1. 1371 Piotr Falkenhain dziedzicem wsi Ch.W. (APWr., Rep. 31, 2 A, s. 55; LF, E 281, przyp.); 1375 Piotr Falkenhain, dziedzic Ch.W., sprzedał Mikołajowi Brustow, plebanowi w →Tymowej, zbytki, których granica biegnie wzdłuż Erlich(olszyny?), Ch.W. i →Tymowej (Schubert 1885, 148; APWr., Rep. 135, C 101, s. 4, nr 3); 1440 Piotr Falkenhain, dziedzic wsi Ch.W., zobowiązany do…

  Czytaj dalej

 • Chobienia (niem. Köben), gm. Rudna[1] [SWŚ I, s. 70-80]

  Hobena (1238); Coben (1259); Chobena (1293-1300); Cobona (1300-1305); Kabin (1316); Chobena (ok. 1325); Kowin (1375); Kobin (1376); Köwyn (1378); Kobin (1407); Kabyn (1440); Köben (1465) archiprezbiteriat ścinawski (1376) dystrykt ścinawski (1316); dystrykt górowski (1440) 1. 1238 ks. Henryk II Pobożny wystawił dok. w Ch. (SUb II, nr 146; RS 514); 1259 Klemens z Ch. kapelanem ks. Konrada I (SUb III, nr 304; RS 1009); 1293 Bartłomiej z Ch. (SUb VI, nr 103; RS 2278); 1300 Albert plebanem w Ch. (SUb VI, nr 430; RS…

  Czytaj dalej

 • Chosono[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 80]

  Chosono (1300-1305) 1. 1300-1305 dziesięcina z Ch. pod →Chobienią należna była b. wr. (LF, E 286, 287) [1] Niezidentyfikowana wieś pod Chobienią, być może tożsama z wsią Chobienia.

  Czytaj dalej

 • Chróstnik (niem. Brauchitschdorf), gm. Lubin [SWŚ I, s. 80-82]

  Crustenik (1259); Chrostnik (1267); Croschnik (1316); Bruchaczdorf (1335, 1348, 1350, 1361, 1366, 1373); Bruchschaczdorf (1357); Bruchakschdorf (1359, 1360, 1361, 1364, 1365, 1366); Bruakschdorf (1359, 1360); Bruchaczesdorf (1393); Brawchaczdorf (1399); Crustenik qua in Teutonico Brauchiczdorf apellatur (1403); Bruchatschdorf (1410); Brawchsdorff (1414); Brawchatschdorf (1418); Brauchsdorff (1435); Brawchszdorff (1449); Crossenig, nwBrawchittschdorf genant (1449); Brawchiczdorff (1469); Brawschdorff prope Lubin…

  Czytaj dalej

 • Ciechłowice (niem. Zechelwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 82-83]

  Cehleuici (1245, 1253); Czechlevitz (1300-1305); Czechilwicz (1372, 1441, 1453); Czechelwitz (1466) dystrykt głogowski i bytomski (1245) 1. 1245 wieś C. należała do b. wr. (SUb II, nr 287); 1253 ks. Konrad I ustąpił na rzecz b. wr. m.in. ze swoich ziem we wsi C., w której mieszkali niegdyś ludzie ks. i ludzie b. wr.; b. wr. uzyskał pełne prawa w tej wsi, tak jak w innych…

  Czytaj dalej

 • Comorouo[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 83]

  Comorouo (1267) [1] Niezidentyfikowana wieś pod Lubinem (?), wg USD – tożsama z późniejszym folwarkiem Erlicht pod Krzeczynem Wielkim; wg RS – inna nazwa Kębłowa.

  Czytaj dalej

 • Costrec[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 83]

  Costrec (1267) 1. 1267 dziesięcina z C. należna trzebnickim Cysterkom (SUb IV, nr 14; RS 1257) [1] Niezidentyfikowana wieś pod Lubinem (?), wg USD i RS inna nazwa Krzyżowej i (która tym samym występowałaby w dok. pod 2 nazwami). Wydawca SUb, nie podtrzymując tej hipotezy, nie zaproponował nowej.

  Czytaj dalej

 • Czerniec (niem. Schwartzau), gm. Lubin [SWŚ I, s. 83-86]

  Suarce (1267); Swarcia (1360); Swarcza (1360, 1362); Swarcza (1362); Swarczaw (1376, 1388); Swarcze (1389­1399, 1409); Schwartz (1410); Swarcze (1423, 1428, 1429, 1432); Swarczow (1428-1432); Swarcze (1434); Swarczaw (1436-1437); Swartcze (1441); Swarczaw (1441); Swarcze (1450, 1460); Swartcze (1491-1492, 1499); Swartze (1498); Swarcze (1502); Schwarcze (1502); Schwartze (1508-1509); Schwarcze (1518, 1520) archiprezbiteriat ścinawski (1376, 1399); dystrykt lubiński…

  Czytaj dalej

 • Dąbrowa Dolna (niem. i Nieder Dammer), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 86]

  Dambroua (1220); Dryhen Damerowern (1375) dystrykt ścinawski (1375) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty włączył do kościoła parafialnego w Ścinawie lenno kościelne w D.D. (RS 131); 1220 kanonik wrocławski Tomasz zamienił się dziesięcinami z Cysterkami trzebnickimi, uzyskując m. in. dziesięcinę ze wsi D. i złączonej z nią ks. wsi →Zkzeuo k. Ścinawy (SUb II, nr 100; RS 226); 1375 podział dystryktu ścinawskiego: granica miała biec między…

  Czytaj dalej

 • Dąbrowa Górna (niem. Ober Dammer), gm. Lubin [SWŚ I, s. 86]

  Dambroua (1220); Dryhen Damerowern (1375); Obirdambraw (1485) dystrykt ścinawski (1375) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty włączył do kościoła parafialnego w Ścinawie lenno kościelne w D.G. (RS 131); 1220 kanonik wrocławski Tomasz zamienił się dziesięcinami z Cysterkami trzebnickimi, uzyskując m.in. dziesięcinę ze wsi D. i złączonej z nią ks. wsi →Zkzeuo k. Ścinawy (SUb II, nr 100; RS 226); 1375 podział dystryktu ścinawskiego: granica miała biec między →Jeżowem…

  Czytaj dalej

 • Dąbrowa Środkowa (niem. Mittel Dammer), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 86-87]

  Dambroua (1220); Dryhen Damerowern (1375); Dampraw (1399); Mittel Dampraw (1424 lub 1434); Mitteldammer (1527) dystrykt ścinawski (1375, 1399) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty włączył do kościoła parafialnego w Ścinawie lenno kościelne w D.Ś. (RS 131); 1220 kanonik wrocławski Tomasz zamienił się dziesięcinami z Cysterkami trzebnickimi, uzyskując m.in. dziesięcinę ze wsi D. i złączonej z nią ks. wsi →Zkzeuo k. Ścinawy (RS 226; SUb II, nr 100); 1375 podział dystryktu ścinawskiego:…

  Czytaj dalej

 • Dębiec (niem. Dammitsch), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 87-88]

  Dammitsch (1209); Tampz (1287); Dampcz, Damptcz, Dampsch (1471-1500); Damitsch (1504); Dambtczsch (1521) dystrykt ścinawski (1471-1500) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty włączył do kościoła parafialnego w Ścinawie lenno kościelne w D. (RS 131); 1287 ks. Przemko ścinawski nadał kasztelanowi ścinawskiemu Hertwigowi Nostitz wieś D. wraz ze wszystkimi przyległościami, polami, lasami, pastwiskami, łąkami w dziedziczne posiadanie (RS 2027; SUb V, nr 339); 1471-1497 i 1500 folwark D. corocznie wymieniany w rejestrach dochodów wikarych kolegiaty głogowskiej; należne…

  Czytaj dalej

 • Dłużyce (niem. Grossendorf), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 88]

  Grossendorf (1209); Crotindorf (1372); Grossindorf (1444, 1496); Grossendorf (1504, 1518) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty włączył do kościoła parafialnego w Ścinawie lenno kościelne w D. (RS 131); 1372Tylon Silber zamieszkały w D. (Schubert 1885, 15); 1444 nieznany z imienia der cleyne Paschkowitz z D. (USL, nr 695); 1469 Jan Rackwitz były posiadacz folwarku w †Neudeck wznowił roszczenia domagając się od klasztoru NMP na Piasku 500 grz. tytułem zadośćuczynienia, pozew został oddalony; kolejny posiadacz…

  Czytaj dalej

 • Dziesław (niem. Deichslau), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 88-89]

  villa Tyslini (1218); Tyslini (1227); Thesselini (1235); Dislow, Disslow, Disselow (1310-1376); Dyslow, Dysselow (1325-1371); Deiszlaw (1372); Dysslaw, Deyslaw, Deislav (1399-1465); Deyslaw, Deissil (1471-1492) archiprezbiteriat ścinawski (1376, 1399) dystrykt ścinawski (1399) 1. 1218 dziesięcina z 12 ł. we wsi Dz. należała do lubiąskich Cystersów; dziesięcina początkowo przynależała do stołu b. wr., a następnie została przez niego nadana kościołowi w Ujeździe przy konsekracji (RS 199; SUb I, nr 171); 1227 dziesięcina z 12 ł. we wsi Dz. należała…

  Czytaj dalej

 • Dziewin (niem. Dieban), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 89-91]

  Diebau (1209); Devin (1218); Dewin (1227); Dewin ultra Glogouiam (1241-1244); Deuin (1284); Dewin (1287); Dieban (1304); Deban (1304); Dewin (1305); Dewin, Dieban (1322); Debyn (1367); Dewyn (1374); Dobin (1376); Dewin, Debyn (1399); Dewin (1418); Debin (1441, 1443); Deben (1496); Dyben (1518); Dibann (152..?) archiprezbiteriat ścinawski (1376, 1399, 1418) dystrykt ścinawski (1287, 1367, 1508, 1518) 1. 1209[1] ks.…

  Czytaj dalej

 • Gawronki (niem. Klein Gaffron), gm. Rudna [SWŚ I, s. 91]

  Minori Gafran (1440) dystrykt rudnieński (1440) 1. 1440 mieszczka lubińska Katarzyna, wdowa po Janie Spitzhans, zapisała na ołtarz NMP w kościele parafialnym w Lubinie 10 grz. na dobrach Jana Prittwitza w →Raszowej i →Miłoradzicach oraz 5 grz. na wszystkich dobrach, które nieznani z imienia Luttwitzowie posiadali we wsi G.; cz. zostały nabyte odpowiednio za 100 grz. i 50…

  Czytaj dalej

 • Gawrony (niem. Groß Gaffron), gm. Rudna [SWŚ I, s. 91-92]

  Gavron (1329); Gancrov (1330); Maiori Gafronow (1408); Maiori Gaffran (1409); Maior Gaffron, Gafferan, Gaffran, Gaferan (1471-1500); Gaffern (1485); Gaffarun (1499); Gaffarn (1511); Grossengaffern (1514); Gaffron (1518, 1520) dystrykt rudnieński (1409, 1471-1500) 1. 1329-1330 Jan z G. (RS 4898; 4914); 1408 Mikołaj Prausnitz, kustosz kościoła św. Idziego w Krakowie, ufun­dował 6 beneficjów w kościele św. Idziego we Wrocławiu: 1 precentorię…

  Czytaj dalej

 • Geruschindorf[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 92]

  Geruschindorf (1363); Gernschindorf (1388); Herinsindorf (1410) dystrykt lubiński (1410) 1. 1363 Arnold z G. (APWr., Rep. 21, 1 A, s. 281; APWr., AmWr., B 89.1, k. 122 v; UHLB I, nr 508); 1388 ks. Henryk z Blizną sprzedał mieszczaninowi legnickie­mu Mikołajowi Ungeraten 24 grz.r.cz. (za 240 grz.) na ks. dochodach ze wsi położonych k. Lubina, m.in. 18 gr. ze wsi G. (USL, nr 340); 1410 dziesięcina ze…

  Czytaj dalej

 • Gogołowice (niem. Gugelwitz), gm. Lubin [SWŚ I, s. 92-93]

  Gogolevici (1267); Goglowitz (1300-1305); Gugilwicz (1357); Gogilwicz (1363); Gogiwicz (1376); Gogilwitz (1387); Gogolwicz (1399); Gogilwicz (1408); Gogelwitz (1410) archiprezbiteriat ścinawski (1376, 1399) dystrykt lubiński (1363, 1408, 1410) 1. 1267 dziesięciny ze wsi G. należały do trzebnickich Cysterek (SUb IV, nr 14; RS 1257); 1300-1305 pleban z G. pobierał dziesięcinę ze wsi →Sanada (LF, E 290); 1357 Bodo Brauchitsch dziedzicem wsi G. (LBUS…

  Czytaj dalej

 • Gola (niem. Guhlau), gm. Lubin [SWŚ I, s. 93-94]

  Gola (1248, 1251, 1253, 1360, 1384, 1399); Golav (1388); Guhlau (1399); Gola (1411); Goele (1483); Gohlau (1511) dystrykt lubiński (1360, 1384, 1411) 1. 1248 Bolesław Rogatka dokonał wymiany wsi z klasztorem cystersów lubiąskich; klasztor w zamian za wsie G. i Strupina otrzymał Pogalewo Wielkie wraz z ujazdem oraz z wszelkimi pożytkami i przynależnościami, także z prawem do łowienia w Odrze ryb i bobrów oraz wykorzystywania rzeki do poruszania…

  Czytaj dalej

 • Górki (niem. Gurkau), ob. część wsi →Naroczyce, gm. Rudna [SWŚ I, s. 96-97]

  Gorka (1245); Gorca (1300-1305); Gorcka (ok. 1325) 1. 1245 wieś G. należała do b. wr. (SUb II, nr 287); 1300-1305 po wygaśnięciu wolnizny b. wr.należna była ze wsi G. dziesięciny oraz 2 i grz.r.cz.; 2. część dziesięciny należała do pewnej prebendy w Głogowie (LF, E 292); ok. 1325 na IX kanonikat kolegiaty głogowskiej z wsi G. przeznaczona była dziesięcina komesa (polowa), a po wygaśnięciu wolnizny dziesięcina…

  Czytaj dalej

 • Gorzelin (niem. Fauljoppe), gm. Lubin [SWŚ I, s. 94-95]

  Fauljope (1402); Fawlen Jopin (1414); Faulenjupe (1473); Fawle Iupe (1486); Fauljopp (1507); Faule Jupe (1509); Fawlyoppe (1511) 1. 1402 Piotr z G. kanonikiem brzeskim (USB, nr 614); 1414 wieś G. (Knie, 127); 1461 Jan Axleben zw. Magnus posiadaczem wsi G. (Zimmermann VIII, 228); 1473 Jan Magnus z D. (APWr., AmWr., B 89.4, k. 78); 1486 Jan Magnus siedzący w G. (APWr., Rep. 9, nr 20); 1507 Krzysztof…

  Czytaj dalej

 • Gorzyca (niem. Lerchenborn), gm. Lubin [SWŚ I, s. 95-96]

  Furstinhayn, Forstinhayn (1356, 1360); Lirchenborn (1418); Lirchinborne (1485); Lirchenborn (1495) archiprezbiteriat legnicki (1418) dystrykt lubiński (1360) 1. 1356 [?][1] ks. Ludwik I nadał ufundowanemu przez siebie kościołowi parafialnemu we wsi G. i przewidywanemu na stanowisko plebana kapelanowi ks. Piotrowi Institoris z Lubina 2 wolne ł. ziemi leżące po obu stronach tej wsi oraz 2 grz.r.cz. na 2 ł. leżących przy końcu wsi naprzeciw →Krzeczyna Małego, zastrzegając…

  Czytaj dalej

 • Górzyn (niem. Guhren), gm. Rudna [SWŚ I, s. 97-99]

  Gorin (1306-1372, 1429); Goryn (1325-1402); Goren (1414, 1422-1426, 1465, 1471-1500); Geren (1511); Görenn (1521) dystrykt górowski (1471-1488 i 1493-1500); dystrykt ścinawski (1489-1492) 1. 1306 Jeszko z G. (RS 2879); 1322-1338 Piotr z G., w 1336 jako sędzia dworski w Górze (RS 4206, 4226, 4498, 4559, 4689, 4742, 4924, 4976, 5037, 5296, 5376, 5591, 5592, 5843, 5956, 6178); ok. 1325 na IX kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczona była dziesięcina polowa ze wsi…

  Czytaj dalej

 • Gwizdanów (niem. Queissen), gm. Rudna [SWŚ I, s. 99-100]

  Guizdanowo (1265); Gwizdawon (1289); Gwizdanov (1295); Gwyzdanow (1297); Gwisdanowo (1300-1305); Gwizdanow (1300); Gwysdanow (1303); Gwischanow (1318); Gwisdanow (1322, 1346); Gwizdanoir, Gwizdanow (1349); Gwisdano (1366); Gweysnaw (1399); Queisenaw (1449-1462); Queisdnaw (1468); Qweyssin (1468); Queysna, Queysenaw, Queysdnaw, Queissnaw (1471-1500); Queisenaw (1472-1475) archidiakonat głogowski (1318); archiprezbiterat ścinawski (1399) dystrykt rudnieński (1471-1500) 1. 1265 kanonik wrocławski Otto, s. Jana, s. Ottona…

  Czytaj dalej

 • Helle, ob. część wsi →Wiercień, gm. Lubin [SWŚ I, s. 100-101]

  die Hölle (1414) 1. 1414 folwark zw. die Hölle (Klose I, 170) 2. Wieś na Równinie Lubińskiej w obrębie Wysoczyzny Lubińskiej. Lokalizacja na skłonie wysoczyzny o łagodnym spadku na W ku dolinie Czarnej Wody. Wysokość od 140 m n.p.m. w części E, do 127 m n.p.m. przy krawędzi doliny w części W. Kilka stawów różnej wielkości w części W. Siedlisko wsi…

  Czytaj dalej

 • Herzogenwalde[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 101]

  Newlande das man heisset Herzogenwalde (1354); Herczoginwalde (1399); Newlende alias Herczigiswalde (1447) archiprezbiterat legnicki (1399) dystrykt legnicki (1447) 1. 1354 ks. Wacław I sprzedał Konradowi Falkenhain za 500 grz. wieś H. z 40 ł. wymierzonymi na prawie niemieckim i lennem kościelnym (Klose I, 173 z powołaniem na APWr., Rep. 28, O. A. Lerchenborn); 1399 Mikołaj plebanem w H. (Jungnitz I, 398); 1447 Melchior Falkenhain jednym…

  Czytaj dalej

 • Jeżów (niem. Georgendorf), ob. część miasta Ścinawa[1] [SWŚ I, s. 101]

  Georgendorf (1346); Juergener (1375) dystrykt ścinawski (1375) 1. 1346 wieś J. (Knie, 150); 1375 podział dystryktu ścinawskiego: granica miała biec między J. a Kozicami, dalej między →Turowem a →Ręszowem, dalej między →Siedlcami a 3 →Dąbrowami, aż do granicy dystryktu lubińskiego (InvG, s. 32); 1383 Mikołaj Paschkowitz posiadaczem wsi J. (Zimmermann VII, s. 312); 1454 wieś J. należała do rodziny Kanitz (Zimmermann VII, 312); 1478 wieś J. wykupiona przez…

  Czytaj dalej

 • Judenberg[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 101-102]

  Jodenberge (1459); Judenberge (1471); Judenberg (1510); (J)offen berge [?] (1516) dystrykt głogowski (1510) 1. 1459 (we wsi i w dobrach J.) Jerzy Pusch, dziedziczny pan J. potwierdził sprzedaż przez swojego poddanego Jana Rutscha – sołtysa w J., grz.r.cz. (za 5 grz. gr.miśn.) z sołectwa w J., który niegdyś był folwarkiem, na rzecz opatki i zakonnic z klasztoru pw. św. Klary w Głogowie, szczególnie dla zakonnicy Heleny…

  Czytaj dalej

 • Jurcz (niem. Jürtsch), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 102]

  Gurtz (1313); Jurcz (1342); Jorcz (1376); Jorcz, Jorczsch (1399); Jorcz (1418); Gorlsch (1530); Jurtsch (1535) archiprezbiteriat ścinawski (1376, 1418) dystrykt ścinawski (1399, 1530, 1535) 1. 1313 Henryk IV Wierny i Jan ścinawski za sumę 70 grz. zwolnili swojego marszałka Konrada Hacke ze wszelkich ciężarów i posług z dóbr: →Zaborów, J., Endnahm[1], Dębno; nadali mu też niższe i wyższe sądownictwo, dodając sołectwo w →Zaborowie, które posiadał Abschatz (RS 3386); 1342 Piotr z J. (RS 6761); 1376 pleban w…

  Czytaj dalej

 • Juszowice (niem. Jauschwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 102-103]

  Iusino (ok. 1325); Javschicz (1388) 1. ok. 1325 na kanonikat I kolegiaty głogowskiej przeznaczone było 19 miar żyta i 19 miar owsa z folwarku komesa Peregryna w J. (Jungnitz II, 3); 1366 do znaków granicznych wsi J. przy drodze lubińskiej rozciągały się 2 ł. ziemi, stanowiącej majątek parafii Rudna (Söhnel 1905, 9); 1388 ks. Henryk z Blizną sprzedał mieszczanom legnickim z rodziny Ungeraten 24 grz.r.cz.,…

  Czytaj dalej

 • Kalinówka (niem. Polach), gm. Rudna[1], wieś nieistniejąca [SWŚ I, s. 103-104]

  villa Poluch (1325); Polach (1394, 1455, 1461, 1478, 1491, 1492, 1512, 1518, 1528) dystrykt rudnieński (1394, 1461, 1478) 1. ok. 1325 na prepozyturę kolegiaty głogowskiej przeznaczony był dochód ze wszystkich ł. w K. po 5 sk. (Jungnitz II, 1); 1394 br. niedzielni: Jan, Mikołaj, Gunter i Arnold Kordebock sprzedali mansjonarzowi kolegiaty głogowskiej Hermanowi Wolgefar 4 grz.r.cz. (za 40 grz.) z K., →Radomiłowa i Tarnówka (AAWr.,…

  Czytaj dalej

 • Kalkoffen[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 103]

  Kalkoffen (1440, 1463) 1. 1440 Jan Prittwitz, dziedzic →Raszowej, zezwolił swojemu poddanemu Piotrowi Feyerobunde, karczmarzowi w K. i jego ż. Małgorzacie, sprzedać ubogim ze szpitala przed Lubinem grz.r.cz. za 5 grz. z karczmy i pola, które do owej karczmy przynależały (APWr., Rep. 3, nr 921); 1463 Jan Prittwitz, dziedzic →Raszowej potwierdził, że Marta, wdowa po Mikołaju Lorenzu siedzącym w K.…

  Czytaj dalej

 • Kębłów (niem. Kammelwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 105-106]

  Camblovo (1289); Cambilwitz (1366); Camilwicz (1376, 1399); Camillwicz (1409) archiprezbiterat ścinawski (1376, 1399) dystrykt rudnieński (1409) 1. 1289 rycerz Przybko Krzysztoborowic z K., chcąc przenieść na prawo niemieckie wieś, uzgodnił z Wacławem, plebanem z →Gwizdanowa, że chłopi z K. przez następnie 7 lat jako dziesięcinę dostarczać mieli 40 miar żyta, a po upływie 7 lat z każdego ł. 2 miary żyta i 3 owsa…

  Czytaj dalej

 • Ketzerfeld[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 104-105]

  Keczerfelt, Ketzirfeld (1360); Keczerfelt (1361); Keczerfeld (1362); Keczerfelt (1366); Keczerfelde (1388); Köczerfelt (1397); Keczerfeld (1516) dystrykt lubiński (1360, 1361, 1362,1366) 1. 1360 br. Mikołaj, Pakosz i Bernard z Czislandorf sprzedali mieszczaninowi lubińskiemu Mikołajowi 1 grz.r.cz. ze wszystkich swoich dóbr we wsi K., zachowując na okres 5 lat prawa wykupu (APWr., Rep. 21,1 A, s. 88; APWr., AmWr., B 89.1,…

  Czytaj dalej

 • Kliszów (niem. Klieschau), gm. Rudna [SWŚ I, s. 106-107]

  Cletsow (ok. 1325); Cletsow Teutonicalis (ok. 1325); Kleschau (1409); Clischau (1470); Klisch (1522) dystrykt rudnieński (1522) 1. ok. 1325 roczny dochód kolegiaty głogowskiej 3 i sk. bez 1 lutu ze wsi K. (Jungnitz II, 1-2); na kanonikat IX kolegiaty głogowskiej przeznaczona była dziesięcina w wysokości 3 grz. ze wsi K. po wygaśnięciu wolnizny (Jungnitz II, 5); 1409 wieś K. (Knie, 288); 1466 ławnik sądu…

  Czytaj dalej

 • Kłopotów (niem. Klaptau), gm. Lubin [SWŚ I, s. 108-111]

  Clopotovo (1267); Clopotow (1291); Clopptow (1360); Clopcow (1360); Cleptow, Cloptaw (1362); Cloptow (1363, 1364, 1365, 1366); Claptov (1388); Cloptaw (1410); Claptaw (1446); Clopte (1499) dystrykt lubiński (1362, 1365, 1410, 1446, 1499) 1. 1267 klasztor w Trzebnicy posiadał dziesięciny z K. (USD, s. 249; RS nr 1257; SUb IV, nr 14); 1291 Albert zw. Leiske sprzedał Heinowi 3 ł. frankońskie w K. wraz z prawem alienacji i prawem wolnego wypasu owiec. Nabywca uzyskał także zwolnienie od…

  Czytaj dalej

 • Kozice (niem. Getäendorf), ob. część miasta Ścinawa[1] [SWŚ I, s. 111-112]

  Geissendorf (1209); Gisino (1267); Geissingen (1287); Geisingen (1290); Geissingen (1350, 1372); Gyzingher (1375); Seysingen (1410); Geisingen, Geysingen (1429); Geysingyn (1521) dystrykt ścinawski (1375,1410) 1. 1209[2] ks. Henryk Brodaty włączył do kościoła parafialnego w Ścinawie lenno kościelne w K. (RS 131); 1267 dziesięciny ze wsi K. należały do trzebnickich Cysterek (RS 1257; SUb IV, nr 14); 1287 ks. Przemko ścinawski nadał…

  Czytaj dalej

 • Koźlice (niem. Koslitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 112-113]

  Kossłicz (ok. 1325); Kosliek, Koselik (1349); Kosliek (1352); Coczlicz (1360); Koslicz (1362, 1363); Koczlicz (1366); Koselicz (1388, 1399); Koslitz (1399); Kozelitcz (1494); Kozelwitz (1506) dystrykt lubiński (1360, 1362, 1363, 1366,1494) 1. ok. 1325 na kanonikat IX kolegiaty głogowskiej przeznaczony był dochód w postaci 5 grz. z dóbr chłopskich oraz dziesięciny polowe od komesów (Jungnitz II, 6); 1349 Henryk i Franciszek z K. (AAWr., DpkG, 1349.07.01); 1349 Henryk i Franciszek z K. (APWr., Rep. 91, nr 304); 1352 br. Henryk i…

  Czytaj dalej

 • Krzeczyn Mały (niem. Klein Krichen), gm. Lubin [SWŚ I, s. 113-114]

  Crechin (1267); parvum Crechan (1356); Klein Krychan (1357); wenig Crechin (1359); Crechyn (1360); Crychan (1362); Crychan (1366); Crychin (1373); Krichen (1399, 1418); Wenige Krichenn (1492); Krichen (1499); Klein Krichen (1504) archiprezbiterat legnicki (1399, 1418) dystrykt lubiński (1360, 1362, 1366) 1. 1267 klasztor Cysterek w Trzebnicy pobierał dziesięcinę ze wsi K.M. (RS 1257; SUb IV, nr 14); 1356 wieś K.M.…

  Czytaj dalej

 • Krzeczyn Wielki (niem. Gross Krichen), gm. Lubin [SWŚ I, s. 114-117]

  Crechim (1267); Chrechon (1319); Gross Krychan (1357) Crosse Crechnig, Gros Grechin (1359); Krichhan (1360); Crechhan (1362, 1365); maiorKrychan (1365); GrosKrichin (1389); Grossen Krichen (1404); Crychow, Crychaw (1434); Gross Krichin (1435, 1482); Gross Krichen (1444, 1506); Maior Krichen (1484) dystrykt lubiński (1360 ,1362, 1365,1482, 1484) 1. 1267 klasztor Cysterek w Trzebnicy posiadał dziesięciny ze wsi K.W. (RS 1257;…

  Czytaj dalej

 • Krzyżowa (niem. Kreischau), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 117-118]

  Scrisouo (1267); Crislow (1299); Kreischau (1326); Krischau (1327); Greyschau (1350); Kreischau (1408); Crysicz, Creysschaw (1409); Kreyschaw (1410) dystrykt lubiński (1410) 1. 1267 klasztor Cysterek w Trzebnicy posiadał dziesięciny ze wsi K. (USD, s. 249; RS 1257; SUb IV, nr 14); 1299 Peczold, sołtys ks. wsi K. wraz ze swoją ż. Matyldą zobowiązali się przekazywać 14 sk. r.cz. ze…

  Czytaj dalej

 • Księginice (niem. Kniegnitz), gm. Lubin [SWŚ I, s. 118-120]

  Cnegninice/Cnegnice (1267); Knegnicz (1359, 1360, 1361, 1363, 1364, 1365, 1373, 1388, 1448); Knegenitcz (1471-1500); Knegnitcz (1486); Kniegnitz (1505, 1511, 1516); Knygnicz (1514) dystrykt lubiński (1360, 1361, 1363, 1364, 1388, 1448, 1471-1500) 1. 1267 klasztor w Trzebnicy posiadał dziesięciny z K. (RS 1257; SUb IV, nr 14); 1359 Jeklo Kordebock przekazał jako oprawę wdowią swojej ż. Annie oraz s. Arnoldowi…

  Czytaj dalej

 • Laskowa (niem. Läskau), ob. część wsi →Chobienia, gm. Rudna [SWŚ I, s. 120]

  Lessik, Lessick (1316); Lesska (1485); Lasske (1486); Lesska (1487); Lessky (1490); Lesska (1504) dystrykt ścinawski (1316) 1. 1316[1] ks. Jan ścinawski potwierdził Arnoldowi Zedlitz posiadanie m.in. L. ze wszystkimi prawami ks.; ponadto nadał mu tam 4 rybaków mających łowić w małych łodziach oraz narzaz (APWr., Rep. 133: Chobienia, nr 1, 2); 1486-1504 lasy i pastwiska w L. przynależały do folwarku przed Chobienią; jego posiadacze mogli pozyskiwać na swoje potrzeby drewno…

  Czytaj dalej

 • Lasowice (niem. Lehsewitz), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 120-121]

  Lesewicz (1314); Leswitz (1331); Leswin (1342); Lehsewitz (1372, 1380); Leysewitz (1387); Leschicz (1399); Lehsewitz (1555) archiprezbiterat ścinawski (1399) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty włączył do kościoła parafialnego w Ścinawie lenno kościelne w L. (RS 131); 1314 Teodoryk z →Dziesławia sprzedał zgromadzeniu św. Ducha ze Ścinawy młyn w L. wraz z przylegającym do niego ogrodem oraz drogą prowadzącą z młyna do lasu zw. Schluchwiese, natomiast inną, wiodącą do miasta Ścinawy, która przechodziła przez dziedziczną…

  Czytaj dalej

 • Lindhardt, ob. część wsi →Lisiec, gm. Lubin[1] [SWŚ I, s. 121]

  Lintberg (1353); Linthart (1409) dystrykt legnicki (1409) 1. 1353 wzmiankowana wieś L., przy okazji określania granic sprzedawanych dóbr we wsi →Bukowna. Na zachód od L. znajdował się obszar określony jako Tiefe Grund, nizinny, częściowo zabagniony obszar leśny (Klose I, 148,174); 1409 ks. Ludwik II przekazał Janowi Gauen wieś L. Wcześniej dzierżył ją jako zastaw Jerzy Schellendorf wraz z br. (APWr., AmWr., B 89.2,…

  Czytaj dalej

 • Lipiny (niem. Krummlinde), ob. część wsi Raszówka, gm. Lubin [SWŚ I, s. 121-122]

  Krommen linden (1401); Crommenlinde (1418); Crommenlynde (1482) dystrykt legnicki (1482)  1. 1401 ks. Rupert I sprzedał miastu Legnica swoje Legnitsche heide[1] położone przy →Zimnej Wodzie, z granicą wyznaczoną kopcami w terenie aż do drogi, która prowadziła z →Zimnej Wody do L. (USL, nr 391); 1418 wieś L. (Knie, 327); 1461 L. należały do Jana Axleben zw. Magnus (Zimmermann VIII, 234-235; Sinapius I, 625); 1482 br. Kasper i Henryk zw. Magnus siedzący w…

  Czytaj dalej

 • Małomice (niem. Mallmitz), ob. część miasta Lubin [SWŚ I, s. 122-124]

  Malmici/Malmice (1267); Mallnicz (1349); Malnicz (1351); Malmitz (1360); Malnicz (1361, 1363, 1364); Malnitz (1396,1410); Maliucz (1409); Malnicz (1426); Malnitcz (1441); Malnitz (1444); Malnitcz (1447); Malnicz, Malnitz (1453); Malnitz (1457); Mallmitz (1488); Malnitz (1492); Malnitz, Malnitcz (1495); Malnitz (1499, 1517) dystrykt lubiński (1351, 1360, 1363, 1364, 1396, 1410, 1444,1447,1517) 1. 1267 klasztor w Trzebnicy pobierał dziesięciny ze wsi…

  Czytaj dalej

 • Miłogoszcz (niem. Mühlgast), gm. Rudna [SWŚ I, s. 124-125]

  Mylogoscz (1300-1305); Milogoscze (ok. 1325); Milogosz (ok. 1325); Milgast (1372); Melegast (1382) 1. 1300-1305 b. wr. pobierał w M. dziesięcinę w wysokości 1 grz., ponadto z 3 innych ł. opłatę w wysokości 1 wiard. (LF, E 293); ok. 1325 kanonikat VIII kolegiaty głogowskiej pobierał dziesięcinę we wsi M., z wyłączeniem majątku rycerskiego (Jungnitz II, 5); ok. 1325 kanonikat IX kolegiaty głogowskiej pobierał dziesięcinę pańską z 1 pola we wsi M.…

  Czytaj dalej

 • Miłoradzice (niem. Mühlradlitz), gm. Lubin [SWŚ I, s. 125-126]

  Miloradici (1267); Mylozazicz (1298); Milradicz (1345); Meleredlitz (1410); Milredicz, Mildiradicz (1418); Melredlicz (1440); Mühlradlitz (1488); Mohlradlitz (ok. 1500) dystrykt lubiński (1410) 1. 1267 klasztor Cysterek w Trzebnicy pobierał dziesięciny z M. (RS 1257; SUb IV, nr 14; USD, s. 249); 1298 Rudolf, pleban z M. (RS 2497; SUb VI, nr 338); 1345 Henryk, pleban z M. (Neuling, 197; USL, nr…

  Czytaj dalej

 • Miłosna (niem. Ischerey), gm. Lubin [SWŚ I, s. 126-127]

  1. 1488 niemiecka nazwa M. miała być przekształconą formą słowa Uberschaar – zbytek. Przyjmuje się zatem, że jej lokalizacja jest wzmiankowana przy okazji sprzedaży przez br. Stanisław i Konrada Prittwitzów Baltazarowi Mohl wsi →Miłoradzice, wraz z wielkim zbytkiem (Uberschaar), położonym między →Zwierzyńcem, →Gogołowicami a →Miłoradzicami (Klose I, 171)[1]. 2. Wieś przyfolwarczna na Równinie Lubińskiej w obrębie Wysoczyzny Lubińskiej. W najbliższym otoczeniu wsi…

  Czytaj dalej

 • Miroszowice (niem. Muckendorf), gm. Lubin [SWŚ I, s. 127]

  Mirosevici (1267); Mockinberg (1366, 1410) dystrykt lubiński (1366, 1410) 1. 1267 klasztor Cysterek w Trzebnicy pobierał dziesięcinę z M. (USD, s. 249; RS 1257; SUb IV, nr 14); 1366 Tammo Runge sprzedał z zachowaniem prawa do wykupu ½ grz.r.cz. ze wszystkich swoich dóbr, pól i zagród w M. Janowi Salsatoris, altaryście lubińskiej kaplicy zamkowej, za 3 grz. Po śmierci nabywcy dziedziczyć miał…

  Czytaj dalej

 • Mleczno (niem. Mlitsch), gm. Rudna [SWŚ I, s. 127-128]

  Mletzo (ok. 1325); Mleczno (1327); Mleksch (1352, 1353, 1354); Mleksch, Mlecz (1358, 1359); Mleksch (1360, 1361, 1362); Mlecz (1363); Mleksch (1365); Mletsch (1371); Mlecz (1372, 1373); Mlecz, Mletz (1374); Mlecz, Mleicz (1376); Mlecz (1377, 1378); Mleycz (1397); Mleczsch (1399); Mlitsch (1466); Mletsch, Mletcz (1494-1500) archiprezbiterat ścinawski (1399) dystrykt rudnieński (1494-1500) 1. ok. 1325 kanonikat I kolegiaty głogowskiej pobierał…

  Czytaj dalej

 • Naroczyce (niem. Nährschütz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 128-129]

  Narocziczi (1300-1305); Nehersitz (1310); Nerosicz (1354); Nersitz (1372); Nersitcz (1465); Nersitz (1505) dystrykt ścinawski (1354) 1. 1300-1305 wieś N. liczyła 19 ł., z każdego z nich b. wr. pobierał 3 miary pszenicy, 3 miary żyta i 3 miary owsa. Mieszkańcy wsi zobowiązani byli do przewozu zboża do →Przychowej (LF, E 291); 1310 wieś N. (Knie, 426); 1354 ks. Jan ścinawski nadał Szymonowi z →Górzyna wieś N. wraz z wszelkimi przynależnościami oraz…

  Czytaj dalej

 • Niemstów (niem. Herzogswaldau), gm. Lubin [SWŚ I, s. 129-131]

  Hertwigswalde (1359, 1364, 1374, 1387, 1395, 1410, 1428); Hochilbigswalde (1376); Hertwigswaldau (1385, 1394); Hertegis Walde (1390); Hertwigiswalde (1399, 1428-1432); Herthwigswalde (1404); Herwigiswalde, Hertwigiswalde (1465); Hertwigiswalde (1469); Hertczigiswalde, Herczigiswalde, Herczigeswalde, Hertwigiswalde (1491); Herczigewalde, Herczigewalde, Herczigenwalde (1471-1500); Herczigenwalde (1486); Hertzogswaldau (1505, 1506); Hertzogswalde (1507, 1508, 1512); Herzogewalde (1517); Herzogswaldau (1521) archiprezbiterat ścinawski (1376, 1399) dystrykt lubiński (1359,…

  Czytaj dalej

 • Nieszczyce (niem. Nistitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 131-132]

  Nesticz (1300-1305); Nescitz (ok. 1325); Nistitcz (1409, 1428-1432); Nistitz (1473) 1. 1300-1305 b. wr. pobierał dziesięcinę polową z 2 ł., które dzierżyła wdowa po Milesdorfie (LF, E 294); ok. 1325 kantoria kolegiaty głogowskiej pobierała we wsi N. cz. w wysokości 3 wiard. i 1 łutu (Jungnitz II, 3); po 1409 Maciej, sołtys z N. (Śl.k.r., s. 58); 1428-1432 wieś N. corocznie wymieniana w rejestrach dochodów kolegiaty głogowskiej, wraz…

  Czytaj dalej

 • Obora (niem. Oberau), gm. Lubin [SWŚ I, s. 132-135]

  Ober, Obir, Obra (1360); Obir, Obra (1361); Ober (1362, 1363); Obyr, Obir, Obra (1365); Obra, Obir (1366); Obir (1388, 1391); Obra (1393); Obir (1397, 1399, 1406, 1411, 1416); Obra (1434); Ober (1443); Obra (1447); Obraw, Oberau (1475-1497); Obir (1485, 1492); Oberau (1505); Ober (1510); Ober (1511) archiprezbiterat polkowicki (1399) dystrykt lubiński (1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1393, 1406, 1411, 1444, 1447, 1475-1497) 1. 1360 br. Albert i Maciej Nechern, za zgodą swojej matki Elżbiety, sprzedali 3…

  Czytaj dalej

 • Olszany (niem. Ölschen), gm. Rudna [SWŚ I, s. 135-137]

  Olsen (1245); Olsan (ok. 1300); Olsen (1342); Olschin (1376); Alschin (1389); Olschen (1399); Olschen (1411); Olschen (1418); Alschin (1436-1476) archiprezbiterat ścinawski (1376 ,1399, 1418) dystrykt głogowski i bytomski (1245); dystrykt ścinawski (1389) 1. 1245 wieś O. należała do b. wr. (SUb II, nr 287); 1300-1305 wieś O. liczyła 20 ł., b. wr. pobierał rocznie z każdego 3 miary żyta,…

  Czytaj dalej

 • Orsk (niem. Urschkau), gm. Rudna [SWŚ I, s. 137-139]

  Orsk (1281); Orsk (1290); Orzek (1346); Vrsk (1376); Orsk (1388); Orsk (1399); Orske (1471-1500) archiprezbiterat głogowski (1376, 1399) dystrykt głogowski (1290); dystrykt rudnieński (1388, 1471-1472); dystrykt ryczeński (1473-1491); dystrykt rudnieński (1492-1500) 1. 1281[1] br. Mikołaj i Paszko z Moczydlnicy udowodnili, że las Belewo oraz łąki nad Odrą od granicy wsi Bełcz [Wielki] do wsi Równa od dawna należały do O. Ponadto należąca do nich wieś O. była wolna od wszelkich obciążeń, z…

  Czytaj dalej

 • Osiek (niem. Ossig), gm. Lubin [SWŚ I, s. 139-143]

  Osek (1261); Osek (1267); Ossek (1357); Ossek (1359,1360); Ossek (1361); Ossek (1364); Osek, Ossek, Osek (1366); Osseck (1410); Ossig (1424); Ossig (1444); Ossigk (1491); Ossig Ossigk (1505); Ossig (1507); Ossig (1508); Ossig (1509); Ossig (1512); Ossig (1518) dystrykt lubiński (1359, 1360, 1361, 1364, 1366) 1. 1261 wzmiankowana wieś O. (Knie, s. 464); 1267 klasztor Cysterek w Trzebnicy pobierał dziesięciny…

  Czytaj dalej

 • Parszowice (niem. Porschwitz), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 143-144]

  Porswicz (1312); Purschwitz (1326); Purschwitz (1327); Purschewitz (1338); Purschwitz (1372); Parschowicz (1376); Porschwicz (1399); Porschewicz, Porschwicz (1426); Porschwicz (1469-1473); Porschwitz (1482); Porschewicz (1484); Porswiz (1486); Porsswitz (1495); Porschwitz (1508); Borschwitz (1518) archiprezbiterat ścinawski (1376, 1418) dystrykt ścinawski (1326, 1327, 1426, 1469, 1484, 1518) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty włączył do kościoła parafialnego w Ścinawie lenno kościelne w…

  Czytaj dalej

 • Pielgrzymów (niem. Pilgramsdorf), gm. Rudna[1] [SWŚ I, s. 144-145]

  Peregrini villa/Peregrini (ok. 1325); Peregrini villa (1376); Pylgerymsdorff (1399); Pilgramsdorf (1435,1443); Pilgrimsdorff (1495); Pilgramsdorff (1511) archiprezbiteriat polkowicki (1376, 1399) 1. ok. 1325 na I kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczony był dochód ze środkowej części wsi P. po 1 wiard. z ł. i dziesięcina polowa z folwarku Tomasza: w pieniądzu 3 grz. i 1 wiard. Na II kanonikat przeznaczono ze…

  Czytaj dalej

 • Pieszków (niem. Petschkendorf), gm. Lubin [SWŚ I, s. 145-147]

  Pexschendorf (1280-1287); Heinrichsdorf (1287); Beczcendorf (1300-1305); Peccendorf (1335); Peczkendorf (1357, 1360, 1400, 1409); Peczkindorf (1359, 1360, 1361, 1390); Peczendorf (1359); Pecznindorf (1359); Peschkindorf (1360); Peskendorf (1360); Petschkendorf (1361, 1390); Puschkendorf (1363); Peczkendorff (1404); Peczkindorff (1410); Petczkindorjf (1443, 1499); Petzkendorff (1453, 1504, 1512); Petczkindorf (1460); Petzkindorff (1493); Petzendorff (1504, 1512); Petzschkendorff (1504, 1512); Petzdoff (1506-1510); Petzendorff…

  Czytaj dalej

 • Preiessino[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 147]

  Preiessino (1267) [1] Niezidentyfikowana wieś pod Lubinem (?), wg Klose I; USD – Przychowa. Wydawca SUb, nie podtrzymując tej hipotezy, nie zaproponował nowej. Zdaniem autorów może to być zniekształcona nazwa Pierstnicy (pow. milicki, gm. Krośnice) – dóbr trzebnickich Cysterek (por. SUb II, nr 426 – jako Pirsnicze).

  Czytaj dalej

 • Przychowa (niem. Preichau), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 147-151]

  Prichou (1210); Prichow (1227); Prychov (1238); Prichoua (1240); Prichoua (1245); Prihouie (1253); Prichouia (1255); Prichovia, Prychovia (1300-1305); Prichowa (1301); Preichau (1310); Prichau (1342); Prichaw (1342); Prechaw (1342); Prechau (1342); Prychovia (1372); Prichaw (1378, po 1409); Preychauia (1411); Preichau (1429, 1436, 1439, 1448, 1466, 1470); Prichowie (1440); Preiche (1441); Preichaw (1399, 1449, 1453, 1472, 1475, 1500);…

  Czytaj dalej

 • Radomiłów (niern. Thielau), gm. Rudna [SWŚ I, s. 151]

  Tylow (ok. 1325,1394) dystrykt rudnieński (1394) 1. ok. 1325 na IX kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczona była dziesięcina polowa z obu części T. (Jungnitz II, 5); 1394 br. niedzielni: Jan, Mikołaj, Gunter i Arnold Kordebock sprzedali mansjonarzowi kolegiaty głogowskiej Hermanowi Wolgefar 4 grz.r.cz. (za 40 grz.) z R., →Kalinówki i Tarnówka (AAWr., Regesty książkowe, t. 32, s. 54-55) 2. Wieś w obrębie Wzgórz…

  Czytaj dalej

 • Radoszyce (niem. Radschütz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 151-152]

  Rusicz (1367); Rasicz (po 1409); Racschicz (po 1409); Rescewicz (po 1409); Ratschitcz (1452); Retschitcz (1459) dystrykt ścinawski (1367) 1. 1367 Konrad Schildau nadał swoje ż. Agacie z Schellendorfów jako oprawę wdowią folwark i wszystko, co posiadał we wsi R. (LKŚJI, nr 152); po 1409 Jan Schildau z R. pod Chobienią (Śl.k.r., s. 57); po 1409 Mikołaj Falkenoge z R. pod Ścinawą (Śl.k.r., s. 58); po 1409 Mikołaj Schwenkfeld z R.…

  Czytaj dalej

 • Raszowa (niem. Gross Reichen), gm. Lubin [SWŚ I, s. 152]

  Rasoua (1267); Richnow (ok. 1325, 1364); Richenow (1339); Richinow (1362); Rychenaw (1390, 1399, 1410); Reichenaw (1418, 1440, 1448); Reichenau (1454); Reichin (1463); Reichen (1501-1514, 1538) archiprezbiterat legnicki (1399) dystrykt lubiński (1410); dystrykt legnicki (1440) 1. 1267 uposażenie klasztoru trzebnickiego w dziesięcinę z R. (SUb IV, nr 14; RS 1257)[1]; ok. 1325 na archidiakonat kolegiaty głogowskiej dochód 1 wiard. z R. (Jungnitz II, 2); 1339 Magnus z R. (RS 6289); 1362 Mikołaj, pleban w R. wystąpił w imieniu przeoryszy Katarzynek…

  Czytaj dalej

 • Raszowa Mała (niem. Klein Reichen), gm. Lubin [SWŚ I, s. 153-154]

  1. 1418 wieś R.M. (Klose I, 176) 2. Wieś na Równinie Lubińskiej w obrębie Wysoczyzny Lubińskiej. W centralnej części szerokie obniżenie doliny Kaczorka o odpływie na SE. Dno doliny na wysokości 122-125 m n.p.m. Na S i N teren łagodnie wznosi się do 135 i 156 m n.p.m. w obrębie wysoczyzny. W dolinie Kaczorka i jego bocznego dopływu…

  Czytaj dalej

 • Redlice (niem. Rädlitz), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 154-155]

  Rotelicz (1209); Radaconis (1267); Redliz (1410); Redlitcz (1439); Redlitz (1498) dystrykt ścinawski (1410,1439) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty uposażył kościół parafialny w Ścinawie w lenna kościelne ze wsi i kościołów, m.in. R. (RS 131; Schubert 1885, 146); 1267 uposażenie klasztoru trzebnickiego w dziesięcinę z R. (SUb IV, nr 14); 1410 wieś R. miała 27 ł., z których płaciła po ½ dziesięciny polowej za 6 gr. W sumie płaciła 3 grz.…

  Czytaj dalej

 • Ręszów (niem. Ransen), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 155-157]

  Ransow (1209, 1342, 1376, 1410, 1417, 1426); Rasoua (1267); zu dewtschin genant Ransow (1296); Ransinow (ok. 1325); Ransaw (1375, 1388, 1399, 1423, 1471, 1485); Ranse (1496); Ransen (1521, 1527) archiprezbiterat ścinawski (1376, 1418) dystrykt ścinawski (1296, 1375, 1388, 1410, 1417, 1426, 1485, 1496, 1527) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty uposażył kościół parafialny w Ścinawie w lenna kościelne…

  Czytaj dalej

 • Rynarcice (niem. Gross Rinnersdorf), gm. Rudna [SWŚ I, s. 157-161]

  Reinersdorff (1311); villa Reynhardi (1313); Rengeri villa (1314); Reynhartsdorf (1318); Reneri villa (1318); Reynhardisdorf (1318, 1360, 1362, 1388); Reunhardisdorf (1318); Renhardisdorf (1318-1319); Reynersdorf (1318, 1408); Reinhartsdorf (1319); Freynhartsdorjf (sic!) (1319); Reinhardisdorf (1319, ok. 1325, 1357); Reynhartsdorf (1359, 1360); Reynhardsdorf (1360-1363); Reyhardsdorf (1360); Reynhardsdorff (1361, 1363, 1365, 1366); Reynhardi villa (1376); Reynersdorff (1386, 1482); Reynisdorf (1396);…

  Czytaj dalej

 • Samitz, ob. część miasta Lubin[1] [SWŚ I, s. 161]

  Zamost (1433); Samnitz (1506); Samitz (1508-1510); Samost (1527); Zamost im Winkel (1527); Zamnost (1532); Samnest (1532) 1. 1433 Wawrzyniec z S. przekazał 12 grz.r.cz na nowo powstały ołtarz pw. św. św. Wawrzyńca, Bartłomieja, Barbary w kościele parafialnym w Lubinie ze swoich dóbr (w S.?) (AAWr., II b 1, k. 9 v); 1506 Jan Kitsche przekazał w oprawie swojej ż. Małgorzacie 7 grz.r.cz. z →Sitna i S. Opiekunem:…

  Czytaj dalej

 • Sanada[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 161]

  Sanada (1300-1305) 1. 1300-1305 do okręgu wokół Przychowej należały wsie, które płaciły dziesięcinę zbożową i pieniężną: m.in. S. przed Ścinawą (LF, E 291) [1] Niezidentyfikowana wieś pod Ścinawą.

  Czytaj dalej

 • Ścinawa (niem. Steinau), gm. loco[1] [SWŚ I, s. 177]

  Stinay (1202); Stinav (1203, 1220); Ztinav (1208, 1218); Stinau (1216, 1235); Stinaua (1267) 1. 1202-1267 dziesięcina ze wsi S. należna trzebnickim Cysterkom (SUb I, nr 78, 84, 115, 147, 181, 195; SUb II, nr 100; SUb IV, nr 14) [1] Przed powstaniem miasta na prawie niemieckim, Ścinawa była rybacką osadą nad Odrą, przy której przeprowadzono lokację. Być może śladem po funkcjonowaniu pierwotnego osiedla były późniejsze wsie Kozice lub…

  Czytaj dalej

 • Siedlce (niem. Zedlitz), gm. Lubin [SWŚ I, s. 161-165]

  Sedlez (1257); Sedlce (1267); Zedlitze (1289); Scedeliz (1310); Czedelitz (ok. 1325); Czedzlicz (1335); Czedehcz (1375, 1392, 1411); Zedlitz (1375); Czedlicz (1376, 1392, 1399, 1404, 1418, 1420, 1426, 1449, 1511, [1521-1536]); Czedelitz (1408, 1440); Czedliz (1410); Zedliz (1489, 1506); Zedlitz (1498, 1499, 1527, 1536); Zcedlitz (1513); Tczedelitcz (1521); Czedeliz ([1521-1536]) archiprezbiterat ścinawski (1335, 1376, 1399, 1418)…

  Czytaj dalej

 • Sitno (niem. Neudorf bei Steinau an der Oder), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 165]

  Nimndorf (1209); Neudorff (ok. 1350, 1506, 1509); Newendorf prope Lubin situata (1393) 1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty uposażył kościół parafialny w Ścinawie w lenna kościelne ze wsi i kościołów, m.in. w S. (RS 131; Schubert 1885, 146); ok. 1350 Jan Goschwitz – świecki z S. (APWr., Akta majątku Schaffgotschów. Dokumenty, Fach XXVIII, nr 2, sygn. 668); 1504 posiadaczami dóbr we wsi S. br. Fryderyk i Zygmunt…

  Czytaj dalej

 • Składowice (niem. Ziebendorf), gm. Lubin [SWŚ I, s. 165-167]

  Scladouici (1267); Czobgersdorf alias Zobegyrowicz (1319); Czobegersdorf (1322); Zcobegerdorf (1324); Czubegerdorf (1331); Zobegerdorf (1332), Czobgerdorf (1358/1359, 1362); Czobgerdorf (1360), Czobgirdorf (1360, 1366); Czobgendorf (1362); Czobegendorf (1384); Czobegerdorf (1388, 1399); Czabgendorff (1410); Czobirdorff (1440, 1489,1491); Zcobirdorf (1496); Czobirdorf (1501); Zobindorff (1504), Czobindorff (1504); Zobindorff (1505, 1509, 1511); Czoberdorff (1507); Czobendorff (1508), Zobendorff (1508) dystrykt lubiński (1358/1359,…

  Czytaj dalej

 • Smolna (niem. Schmohl), ob. część wsi Rudna[1] [SWŚ I, s. 167-168]

  villa Smolcz (1369); Schmohl (1456, 1509, 1512); Smoln (1456) 1. 1369 Piotr Tahuer, pleban z Moczydlnicy Klasztornej, zaświadczył, że zakupił od Jana Schwenkfelda młyn położony przy S. zw. pospolicie Pfaffenmuhle ze stawem rybnym i folwarkiem (APWr., Rep. 3, nr 1024, dok. zniszczony, fragmentami nieczytelny); 1456 posiadaczem dóbr z folwarkiem S. był Marcin Griese (Söhnel 1905, 83); 1470 ks. Salomea zastawiła Janowi Luttwitz z →Brodowa za 40 węg. guld.…

  Czytaj dalej

 • Stara Rudna (niem. Alt Raudten), gm. Rudna [SWŚ I, s. 168-170]

  Paruo Rudna (ok. 1325); antiqua Rudna (1366, 1376, 1399 1437); antiqua Rudena (1438); Alden Rawdin (1459); Altraudten (1466, 1491, 1507); Alden Rauden (1505); Alt Rudnaw (1519); Aldenrauden (1518); Antiqua Raudnaw (1519); Alten Rauden (ok. 1521) archiprezbiterat głogowski (1376) 1. ok. 1325 na XI kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczony był dochód z S.R.: 3 wiard. (Jungnitz II, 5); 1366 b. wr. Przecław…

  Czytaj dalej

 • Stary Lubin (niem. Aldstadt bei Lüben), ob. część Lubina[1] [SWŚ I, s. 170-174]

  Lubin (1224, 1259, 1267, 1273); Lubyn (1245); antiqua civitas, id est antiquum Lobyn (1319); antiqua Lubbin villa (1360); Altstadt Luben (1456-1467); Aldenstadt (1547) dystrykt lubiński (1360) 1. 1224 Ulryk, kasztelan z L. (SUb I, nr 246); 1245 (L.) dok. ks. Bolesława Rogatki (SUb II, nr 296); 1259 Jan, burgrabia z L. (SUb III, nr 295); 1267 dziesięcina ze wsi S.L. należna była klasztorowi…

  Czytaj dalej

 • Studzionki (niem. Steudelwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 174-175]

  Studelscho (1255); Studelsco (1256); Studesco (ok. 1325); Studelicz (1409); Stewdenitcz (1418); Stewdlicz/Steudlicz (1428-1432, 1436-1437); Studlicz (1437?); Stewdlicz (1437?) dystrykt rudnieński (1409, 1428-1432, 1436-1437, 1468) 1. 1255 ks. Konrad I nadał kolegiacie pw. NMP w Głogowie wieś zw. S. ze zwolnieniami od obowiązku powozu, przewodu, stróży i przewozu oraz podworowego, poradlnego i obciążeń militarnych, przenosząc wieś na prawo niemieckie, za co ks. otrzymał od kościoła 60 grz.…

  Czytaj dalej

 • Szklary Górne (niem. Ober Gläsersdorf), gm. Lubin[1] [SWŚ I, s. 175-177]

  Gleserdorf(1300-1305); Glazerdorf (ok. 1315); Glezerdorph (1324, 1331); Gleserdorff (ok. 1325, 1407); Glesersdorf (1360, 1419); Glezerdmf (1376); Glesirdarf (1387, 1419, 1423, 1486, 1500); Glezersdorff (1399); Glesyrdorff (l406); Glesirdorff (1426); Gleserdoff (1426); Glaserdorf (1465); Glesirsdorf (1465); Glaserdorff (1465); Glessirdorf (1468); Glesirrdorf (1468); Gläserdorf (1485, 1486); Glesersdorf (1535) archiprezbiterat polkowicki (1376, 1399) dystrykt polkowicki (1387, 1426, 1465); dystrykt…

  Czytaj dalej

 • Toszowice (niem. Töschwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 177-178]

  Thobischwitz alias Tymonis villa (ok. 1325); Dobeschowitz (1410); Tobischkewicz (1440); Thabeschicz (1459); Thoschwiz (1499) dystrykt ścinawski (1410); dystrykt rudnieński (1440) 1. ok. 1325 na IX kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczony był dochód z T.: 4 grz. bez 1 wiard.; na XI kanonikat kolegiaty głogowskiej dochód na 2 komesach: Jakubie – dziesięcina polowa, na Piotrze Lazina w T. – 8 grz.…

  Czytaj dalej

 • Turów (idem. Tauer), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 178-179]

  Tuer (1331, 1338); Tüyr (1338); Thwer (1375); Tawer (1440) dystrykt ścinawski (1375) 1. 1331 br. Mikołaj i Wacław z T.[1] (RS 5018, 6160); 1338 Wacław z T. (RS 6163); 1375 podział i rozgraniczenie w dystrykcie ścinawskim, bez szkody dla praw panów i wasali w obu częściach. Granica winna iść między T. a →Ręszowem (InvG, s. 32); 1440 Jan z T. i z Chobieni (APWr., Rep. 4b, nr 32zzz) 2. Wieś w obrębie Obniżenia Ścinawskiego. Wysokości w…

  Czytaj dalej

 • Tymowa (niem. Thiemendorf), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 179-181]

  Thymindorph (1286); Tymendorf (1304, 1309); Thymendorf (1323, 1374); Timendorf, Thiemendorf (1326); villa Timonis (1335); Timendorf (1363); Tymyndarf (1375, 1376); Timendorjf (1399), Tymendorf (1444); Tymmendorf ([1456-1467]); Tymendorff (1482), Thymendorff (1482) archiprezbiterat ścinawski (1335, 1376, 1399, 1418) dystrykt ścinawski (1286, 1444) 1. 1286 ks. Przemko przekazał swojemu protonotariuszowi Helmwicowi 12 grz.r.cz. m.in. z T.: 7 mał. żyta i 7…

  Czytaj dalej

 • Ustronie (niem. Talbendorf), gm. Lubin [SWŚ I, s. 181]

  Villa albi (1267); Talbendorf (1384); Talberdorf (1388); Dalbindorff (1410), Talbirdorff (1483); Talbendorff (1511) dystrykt lubiński (1388, 1410) 1. 1267 uposażenie klasztoru trzebnickiego w dziesięcinę z U. (SUb IV, nr 14; RS 1257); 1384 w kolegiacie św. Jadwigi w Brzegu 4. wikariat obsadzony przez Piotra Meckela, uposażony został m.in. 1 grz.r.cz. ze wsi U. (Heyne II, 663); 1388 ks. Henryk z Blizną sprzedał legnickim mieszczanom – Mikołajowi Ungeraten i jego kuzynowi oraz…

  Czytaj dalej

 • Wądroże (niem. Wandritsch), gm. Rudna [SWŚ I, s. 181-182]

  Wrandretz Polonicali et alio Wrandretz (ok. 1325); Wendracz (1407); Wandricz (1424, 1485); Wandritcz (1437, 1471-1484, 1484-1497, 1500); Wanderizs (1439); Wandritsch (1442-1443, 1450, 1465, 1466, 1468, 1469, 1471, 1474, 1491, 1521) dystrykt rudnieński (1471-1484, 1484-1497, 1500) 1. ok. 1325 na IX kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczony był dochód z W. polskiego: dziesięcina polowa, z pozostałego/innego W.: 4 grz. (Jungnitz II, 5); 1407 członkiem czudu głogowskiego Mikołaj z W. (InvG, s. 48,…

  Czytaj dalej

 • Wielowieś (niem. Bielwiese), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 182-183]

  Vyelaues (1202); Belviz (1209); Velauez (1218); Velazer (1227); Vela Ves (1254); Weleweze, Belewze (1376); Belweze (1399); Belewese (1406, 1407, 1418); Beiwese (1406); Beleweze (1426); Pellewischen (1513) archiprezbiterat ścinawski (1376, 1399, 1418) dystrykt ścinawski (1406, 1426) 1. 1202 klasztor lubiąski pobierał dziesięciny ze wsi W.[1] (SUb I, nr 82); 1209[2] ks. Henryk Brodaty uposażył kościół parafialny w Ścinawie w lenna kościelne…

  Czytaj dalej

 • Wiercień (niem. Würtsch-Helle), gm. Lubin [SWŚ I, s. 184]

  Wrzin, Wursyn, Woresin (1321-1326)[1]; Wirczen (1358); Wyreczehen (1359) 1. 1321-1326 Mikołaj z W.[2] (RS 4151, 4492, 4499); 1358 ks. Ludwik I ufundował ołtarz pw. św. św. Jerzego, Anny, Doroty, Stanisława i 10 000 Męczenników w kaplicy zamkowej w Lubinie i przeznaczył 6 grz. i 1 wiard.r.cz. na ministerium ołtarzowe: uposażenie altarystyjana i na ciche msze, z których 9 wiard.r.cz. ma być pobieranych z 2 ł.…

  Czytaj dalej

 • Wysokie (niem. Weissig), gm. Rudna [SWŚ I, s. 184-185]

  Weysk (1345); Wysak (1376, 1388, po 1409); Weysak (1399); Wyssak (po 1409); Wissak (po 1409); Weyssag (1423, 1471-1476, 1477-1479, 1500); Weissag (1459); Weysagk (1471-1476, 1477-1479, 1500); Weyssagk (1471-1476, 1477-1479, 1500); Weyssack (1471- 1476, 1477-1479, 1500) archiprezbiterat polkowicki (1376, 1399) dystrykt górowski (1345); dystrykt rudnieński (1471-1476, 1477- 1479, 1500) 1. 1345 ks. Jan ścinawski nadał wszystkie prawa we…

  Czytaj dalej