Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2018-2023, 0157/NPRH6/H11/85/2018,
Słownik wsi śląskich w średniowieczu.