Kalkoffen[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 103]

Kalkoffen (1440, 1463)

1. 1440 Jan Prittwitz, dziedzic →Raszowej, zezwolił swojemu poddanemu Piotrowi Feyerobunde, karczmarzowi w K. i jego ż. Małgorzacie, sprzedać ubogim ze szpitala przed Lubinem grz.r.cz. za 5 grz. z karczmy i pola, które do owej karczmy przynależały (APWr., Rep. 3, nr 921); 1463 Jan Prittwitz, dziedzic →Raszowej potwierdził, że Marta, wdowa po Mikołaju Lorenzu siedzącym w K. przekazała wszystkie swoje dobra jego dzieciom (InvG, s. 108)


[1] Niezidentyfikowana wieś, zapewne osada z wapiennikiem, położona prawdopodobnie opodal Raszowej. Poświadczona jeszcze w 1638 r. jako majątek chłopski, płacący jedynie 80 talarów/rok (Klose I, 154-155).