Preiessino[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 147]

Preiessino (1267)


[1] Niezidentyfikowana wieś pod Lubinem (?), wg Klose I; USD – Przychowa. Wydawca SUb, nie podtrzymując tej hipotezy, nie zaproponował nowej. Zdaniem autorów może to być zniekształcona nazwa Pierstnicy (pow. milicki, gm. Krośnice) – dóbr trzebnickich Cysterek (por. SUb II, nr 426 – jako Pirsnicze).