Dotychczas w ramach serii Słownik wsi śląskich w średniowieczu

Dotychczas w ramach serii Słownik wsi śląskich w średniowieczu ukazał się tom 1: powiat lubiński, Wrocław 2014, ss. 308. Publikacja powstała w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (nr 2011/01/B/HS3/03746)

Książkę można nabyć w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, ul. Więzienna 6, a także w księgarni internetowej:

http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/s%C5%82ownik-wsi-sl%C4%85skich-w-%C5%9Bredniowieczu-detail