Geruschindorf[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 92]

Geruschindorf (1363); Gernschindorf (1388); Herinsindorf (1410)

dystrykt lubiński (1410)

1. 1363 Arnold z G. (APWr., Rep. 21, 1 A, s. 281; APWr., AmWr., B 89.1, k. 122 v; UHLB I, nr 508); 1388 ks. Henryk z Blizną sprzedał mieszczaninowi legnickie­mu Mikołajowi Ungeraten 24 grz.r.cz. (za 240 grz.) na ks. dochodach ze wsi położonych k. Lubina, m.in. 18 gr. ze wsi G. (USL, nr 340); 1410 dziesięcina ze wsi G. w wysokości 18 gr. należała do trzebnickich Cysterek (USD, s. 266)


[1] Zaginiona wieś, wg M. Treblina położona między Golą a Rynarcicami, pochłonięta przez las, zob. Treblin 1944b.