Herzogenwalde[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 101]

Newlande das man heisset Herzogenwalde (1354); Herczoginwalde (1399); Newlende alias Herczigiswalde (1447)

archiprezbiterat legnicki (1399)

dystrykt legnicki (1447)

1. 1354 ks. Wacław I sprzedał Konradowi Falkenhain za 500 grz. wieś H. z 40 ł. wymierzonymi na prawie niemieckim i lennem kościelnym (Klose I, 173 z powołaniem na APWr., Rep. 28, O. A. Lerchenborn); 1399 Mikołaj plebanem w H. (Jungnitz I, 398); 1447 Melchior Falkenhain jednym z fundatorów ołtarza pw. Wszystkich Apostołów, 10 000 Męczenników, 11 000 Dziewic, św. Jadwigi i Wszystkich Świętych w kaplicy na cmentarzu poza murami Lubina; jako uposażanie zapisał 4 grz.r.cz. z dóbr we wsi, mianowicie po 1 grz. na dziedzinach chłopów: Piotra Funcke, Marcina Hoberg, Marcina Weisse i Jana Quuld (APWr., Rep. 3, nr 881; por. Klose I, 173 z błędnym powołaniem na Rep. 3, nr 879)


[1] Wg Klose I dawna nazwa wsi Górzyca. Wg M. Treblina zaginiona wieś k. Górzycy; na miejscu zniszczonej osady miały w późniejszym czasie powstać wsie Bolanów i Kłośno, zob. Treblin 1937a.