Redlice (niem. Rädlitz), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 154-155]

Rotelicz (1209); Radaconis (1267); Redliz (1410); Redlitcz (1439); Redlitz (1498)

dystrykt ścinawski (1410,1439)

1. 1209[1] ks. Henryk Brodaty uposażył kościół parafialny w Ścinawie w lenna kościelne ze wsi i kościołów, m.in. R. (RS 131; Schubert 1885, 146); 1267 uposażenie klasztoru trzebnickiego w dziesięcinę z R. (SUb IV, nr 14); 1410 wieś R. miała 27 ł., z których płaciła po ½ dziesięciny polowej za 6 gr. W sumie płaciła 3 grz. i 18 gr. na rzecz Cysterek trzebnickich (USD, s. 264); 1439 Jan Haze w imieniu swojego br. zobowiązał się do płacenia Heinzowi Langenau i jego ż. 1 i ½ grz.r.cz. (za 15 grz.) z prawem wykupu, na folwarku w R., który należał do Jana Dreschlera (?) (APWr., Rep. 135, C 101, s. 14, nr 25); 1498 Konrad Nostitz, pleban w Lubinie, zrezygnował na rzecz s. Kaspra z dóbr w →Siedlcach i folwarku w R. (USD, s. 321)

2. Wieś w obrębie Wysoczyzny Lubińskiej. Na większości obszaru deniwelacje do 10 m, wysokość 120-129 m n.p.m. Nachylenie terenu niewielkie, jedynym urozmaiceniem równoleżnikowe obniżenie nieckowatej doliny Ślepicy w S części wsi, o odpływie na E. Przy E granicy wysokość w dnie doliny 110 m n.p.m. Siedlisko o układzie wsi ulicowej z zabudową po obu stronach drogi w osi NW-SE. W N i SE części 2 folwarki na planie nieregularnych, otwartych czworoboków. W SE części zabudowania na ogół pojedyncze, w części NW większość gospodarstw z 3 budynków na planie podkowy otwartej na zewnątrz. Z NW krańca siedliska 2 drogi na NW i SW, z krańca SE 3 drogi: na SW, S i E. Powierzchnia lasów niewielka – izolowane płaty w N części wsi oraz przy W granicy. Duży udział użytków zielonych – w najbliższym otoczeniu siedliska (na glebach brunatnych właściwych i glebach bielicowych i pseudobielicowych) oraz w dolinie Ślepicy (na madach). Grunty orne na glebach brunatnych właściwych, w mniejszym stopniu także na glebach bielicowych i pseudobielicowych.

3. Na gruntach wsi zlokalizowano kilka równomiernie rozproszonych śladów osadnictwa PŚ, większość z nich położona jest na S od siedliska wsi (WUOZLeg.; MAHGł.); Stan. nr 1, AZP 32/75-22: osada położona na stoku podmokłej doliny bezimiennego cieku ok. 0,4 km na SW od wsi; inw.: fr. ceramiki; chron.: WŚ (APWr., WPŚ, sygn. 781, teczka Rädlitz; MAWr., sygn. MA/A/113, 282, 285; WUOZLeg.; MAHGł.); Stan. nr 3, AZP 34/75-22: osada położona w SW części wsi, na S od zabudowań; inw.: fr. ceramiki; chron.: WŚ (APWr., WSPŚ, sygn. 781, teczka Rädlitz; MAWr., sygn. MA/A/282; WUOZLeg.; MAHGł.); Stan. nr 3, AZP 10/74-22: osada położona na łagodnym stoku ok. 0,2 km na N od wsi; inw.: fr. ceramiki; chron.: WŚ (APWr., WSPŚ, sygn. 781, teczka Rädlitz, s. 433, 436, 443; MAWr., sygn. MA/A/113, 282; WUOZLeg.; MAHGł.); Stan. nr 4, AZP 35/75-22: osada położona na łagodnym stoku ok. 1 km na SW od wsi; inw.: fr. ceramiki; chron.: IX-X w. (APWr., WSPŚ, sygn. 781, teczka Rädlitz; MAWr., sygn. MA/A/282; WUOZLeg.; MAHGł.)


[1] Dok. uznawany za niewiarygodny falsyfikat.