Post Categories lubiński

Brodowice (niem. Brödelwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 61-63]

Brewlitz (1300-1305); Streulitz, Brewlwitz, Brewitz, Breulitz (ok. 1325); Bradilwicz (1446); Brodilwitz (1449); Brodelwitz (1512, 1515, 1517, 1519); Prudelwitz (1512); Bredelwitz (1520) dystrykt górowski (1446, 1512) 1. 1300-1305 b. wr. należna była...
Post Categories lubiński

Chełm (niem. Kulm), gm. Rudna [SWŚ I, s. 69]

Colanow, Colonona, Colanona (ok. 1325); Kolnow (1388); Colna (1428-1437); Coln (1440) dystryk rudnieński (1388, 1436-1437) 1. ok. 1325 na II kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczona była trzecia...