Laskowa (niem. Läskau), ob. część wsi →Chobienia, gm. Rudna [SWŚ I, s. 120]

Lessik, Lessick (1316); Lesska (1485); Lasske (1486); Lesska (1487); Lessky (1490); Lesska (1504)

dystrykt ścinawski (1316)

1. 1316[1] ks. Jan ścinawski potwierdził Arnoldowi Zedlitz posiadanie m.in. L. ze wszystkimi prawami ks.; ponadto nadał mu tam 4 rybaków mających łowić w małych łodziach oraz narzaz (APWr., Rep. 133: Chobienia, nr 1, 2); 1486-1504 lasy i pastwiska w L. przynależały do folwarku przed Chobienią; jego posiadacze mogli pozyskiwać na swoje potrzeby drewno budowlane i opałowe z lasu oraz wypasać bydło na pastwiskach (Tschersich 1928, 31-32; APWr., Rep. 133: Chobienia, nr 9-11)

2. Wieś w obrębie Obniżenia Scinawskiego. Siedlisko wsi na krawędzi zbocza doliny Odry, na wysokości ok. 90 m n.p.m. Poziom koryta Odry i dna doliny na wysokości 87-88 m n.p.m. Krawędź doliny bezpośrednio podcinana wodami rzeki, a koryto ma charakter anastomozujący, z kilkoma trwałymi wyspami. Bezpośrednio przy zabudowie wsi jaz na 1 z odnóg Odry. Na S od zabudowy dolina rozszerza się, a koryto odsuwa się od krawędzi jej zbocza – dno doliny spłaszczone i szerokie. Zabudowa siedliskowa o układzie małej ulicówki, złożona z kilku budynków pomiędzy drogą w osi SW-NE a krawędzią zbocza doliny Odry. Całość zabudowy po E stronie drogi. W środkowej części wsi do głównej drogi dochodzi droga łącząca L. z →Naroczycami o przebiegu równoleżnikowym. Lasy wyłącznie łęgowe – w dnie doliny Odry na S od siedliska wsi. Niewielki obszar użytków zielonych na N skraju wsi, utworzony na madach. Grunty rolne również na madach.


[1] Treść przechowana wyłącznie w transumptach ks. Przemysława Noszaka z 27.04.1394 i 8.11.1399.