Brzeziny (niem. Briese)[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 64]

Briese (1466)

1. 1466 Kasper Nebelschütz z B. jako ławnik czudu w Rudnej (Söhnel 1905, 11)

2. Mała wieś przyfolwarczna w obrębie Wzgórz Dalkowskich. Powierzchnia wysoczyzny silnie pofalowana, o dużych spadkach. W najbliższym sąsiedztwie wsi wysokości od 100 do 127 m n.p.m. Folwark na planie otwartego czworokąta, od SW przylega do niego bezimienny staw i młyn oraz kilka mniejszych zabudowań wiejskich. Powierzchnia lasów bardzo niewielka – wąski pas na S od zabudowy folwarcznej. Grunty orne w otoczeniu folwarku na glebach bielicowych i pseudobielicowych.


[1] Nieistniejąca dziś wieś, położona pod →Orskiem. Osada całkowicie zlikwidowana w latach 70. XX w. w czasie budowy Huty Miedzi „Cedynia”.