Chosono[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 80]

Chosono (1300-1305)

1. 1300-1305 dziesięcina z Ch. pod →Chobienią należna była b. wr. (LF, E 286, 287)


[1] Niezidentyfikowana wieś pod Chobienią, być może tożsama z wsią Chobienia.