Zkzeuo[1], wieś zaginiona [SWŚ I, s. 187-188]

Zkzeuo (1220)

1. 1220 kanonik wrocławski Tomasz zamienił się dziesięcinami z Cysterkami trzebnickimi, uzyskując m.in. dziesięcinę ze wsi Dąbrowa i złączonej z nią ks. wsi Z. k. Ścinawy (SUb II, nr 100; RS 226)


[1] Wieś została prawdopodobnie wchłonięta przez →Dąbrowę. Może tożsama z którąś z późniejszych 3 wsi →Dąbrowa?